Lanser - 27-03-2012 20:13:42

Regulamin Klubu „Carp Team Konin”

1. Członkiem Klubu Karpiowego może być każdy wędkarz należący do PZW
    -posiadający aktualną legitymację PZW.

2. O przystąpieniu do Klubu Karpiowego nowego członka decyduje zwykła większość       
    członków przez głosowanie na zebraniu Klubu.

3. Członek Klubu  ma prawo:
    - uczestniczyć w pracach Klubu
    – reprezentować barwy Klubu na zawodach i innych imprezach.

4. Członek Klubu ma obowiązek:
    - brać czynny udział w realizacji celów i zadań Klubu
    – przestrzegać regulaminu Klubu
    – kierować się zasadą koleżeństwa, GODNIE reprezentować barwy klubu oraz   
       strzec etycznych zachowań
    – opłacać w terminie składkę członkowską, która nie podlega zwrotowi.

5. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek pisemnej rezygnacji członka  lub   
    wykluczeniu w przypadku nie przestrzegania regulaminu, działania na szkodę
    klubu, a także nie opłacania składek w terminie.

6. Celem Klubu jest organizowanie i przeprowadzanie współzawodnictwa sportowego   
    w formie zasiadek klubowych, zawodów karpiowych.

7. Klub realizuje swoje cele poprzez:
    - czynny udział członków Klubu w zasiadkach organizowanych przez Klub
    – nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi klubami
    –udział członków w zawodach karpiowych

8. Fundusze Klubu stanowi:
    – składka członkowska
    – kwoty wynikające ze sponsoringu lub innych wpłat dobrowolnych.


9.Fundusze Klubu przeznaczone są na:
    -formy reklamy
    -rozwój klubu
    -utrzymanie i prowadzenie strony internetowej

10. Podczas indywidualnego wędkowania członek Klubu Karpiowego zobowiązany   
      jest do łowienia zgodnie z regulaminem danego łowiska oraz zgodnie z   
      Regulaminem Etycznym Klubu.

www.thfacpoznan.pun.pl www.pkbud10.pun.pl www.przymierze-rom.pun.pl www.ligaf1mania08.pun.pl www.vas.pun.pl